Kvalificerad utredning och behandling
Tallmyra HVB AB är en organisation som har totalt 30 platser för individ- och familjevård uppdelat på tre institutioner. Utöver detta har man även en friskola med plats för tio elever, en familjevårdsverksamhet samt en utbildningsenhet.
Tallmyra, ett av behandlingshemmen inom organisationen, finns på en avstyckad gård ungefär en mil väster om Enköping. Gården har tre boningshus, en verkstad och ett stall, och här finns hästar, får, höns och katter. Ungdomarna på Tallmyra har möjlighet att ha en egen häst på foder som en del av den dagliga verksamheten.
De ungdomar som kommer till Tallmyra har oftast problem av psykosocial och/eller barnpsykiatrisk art. Organisationen Tallmyra HVB:s ideologi är psykodynamisk och systemteoretisk.
– Detta innebär att vi sätter interaktionen mellan elev och behandlare i fokus för att förstå överföringar och deras betydelse, för att kunna möjliggöra och förstärka förändringsprocesser samt för att hitta varje elevs inneboende potential, berättar Magnus Edlund.
De systemteoretiska delarna av behandlingen märks i strävan efter gemensamma förändringsprocesser, för exempelvis ett familjesystem, parallellt med de individuella förändringsprocesser som en placering innebär. Detta sammantaget gör att organisationen arbetar med individualterapi, familjeterapi samt en väl strukturerad, hållande miljö. Ett övergripande och ”ihopsamlande” forum för behandlingen är kontinuerliga nätverksmöten där allas röster blir hörda och alla hör saker vid samma tidpunkt.

För att kunna genomföra detta arbete som behandlare samt förstå och få hjälp att se motöverföringar och deras betydelse, har organisationens behandlingshem psykoanalytiskt inriktad handledning varannan vecka. Utöver detta finns individuell ärendehandledning kontinuerligt, samt att samtliga anställda har starkt rabatterade priser vid egen terapi. Organisationen har även en friskvårdskonsult som finns på plats för personalen en eftermiddag per vecka. Där kan den anställde få akupunktur och målinriktad behandling eller en avslappnande friskvårdsmassage.

När det gäller utredningsuppdrag arbetar varje utredare efter sina specifika instrument beroende på inriktning, för att under utredningens gång dela informationen med varandra. Organisationens utredningsstruktur gör att utredningarna blir kvalitetssäkrade och mer heltäckande än om olika kompetenser arbetar var för sig. De kompetenser som finns med vid en utredning är: barn- och vuxenpsykiater, psykolog specialiserad på neurologi i utredning och behandling, psykolog, leg psykoterapeut, familjeterapeut, socionom, specialpedagog, behandlingsassistent samt logoped vid behov.

Tallmyra HVB AB

Bransch:
Hälsa / Skönhet

Telefon: 0171-470041
Fax: 0171-470054


Email:
villberga.fam@swipnet.se

Hemsida:
www.villbergafamiljecenter.se

Adress:
Tallmyra HVB AB
Villberga Familjecenter
74081 Grillby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN